Inleiding
SinglesPlace.nl gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. SinglesPlace.nl neemt daarbij de wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens in acht.

Verwerking persoonsgegevens?
SinglesPlace.nl legt de persoonsgegevens vast, om u, per e-mail, te benaderen met informatie, speciale aanbiedingen of leuke acties van SinglesPlace.nl en adverteerders van consumentenproducten/diensten. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt om de dienstverlening en het product/dienstaanbod van SinglesPlace.nl te verbeteren.

Indien u een lidmaatschap aangaat op SinglesPlace.nl, gaat u akkoord met het periodiek ontvangen van informatie over speciale aanbiedingen of leuke acties over activiteiten, nieuwe producten en diensten van SinglesPlace.nl.

Beveiliging
SinglesPlace.nl besteedt vanwege de aard van de dienstverlening en het vertrouwen dat men in haar dienstverlening moet kunnen stellen veel zorg aan technische en organisatorische vormen van beveiliging.

De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van de website van SinglesPlace.nl (cookies) geeft ons informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten, zoals de optimalisering van de website. De geanalyseerde resultaten van deze gegevens die overzichten e.d. opleveren zullen niet in verband staan met individuele deelnemers. Uw persoonlijk gebruik kan daaruit nimmer worden afgeleid.

Cookies
Cookies worden gebruikt om een (terugkerende) bezoeker te herkennen. Cookies worden ook gebruikt om gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoeft u dan niet opnieuw uw gegevens in te voeren.

Ook Google maakt tevens gebruik van doubleclick dart cookies deze worden door Google gebruikt in de advertenties die op de websites van haar partners, zoals websites weergeven van AdSense-advertenties of het deelnemen aan Google gecertificeerde advertentienetwerken.

Blokkeren van Cookies
De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

Vragen
Voor vragen over deze verklaring kunt u contact opnemen met de SinglesPlace.nl Klantenservice. De klantenservice is bereikbaar via het contactformulier op www.singlesplace.nl. Heeft u vragen over cookies klik dan hier.

Wijzigingen aangepast op 06-09-2012
Wijzigingen in dit privacystatement worden op de website www.SinglesPlace.nl bekend gemaakt.

SSL HTTPS logo